Uradne zadeve

  1. Organizator med tekmovanjem in bivanjem udeleženca v Kopru ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje in podobno.
  2. Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.
  3. Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.
  4. Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje ureja Poslovnik 3. mednarodnega mladinskega zborovskega festivala ''Aegis carminis'', Koper 2023, ki je na voljo pri organizatorju.
  5. Razpis 3. mednarodnega mladinskega zborovskega festivala ''Aegis carminis'', Koper 2023 je bil sprejet na 5. seji organizacijskega odbora 25. decembra 2022.
  6. Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.
  7. Udeleženci s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.
  8. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da ob morebitni nepredvideni višji sili spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora pisno obvestiti sodelujoče udeležence.