Prijava

Udeležba

  • 1. mednarodni mladinski zborovski festival ''AEGIS CARMINIS'' 2019, Koper / 1. mednarodno tekmovanje pevskih zborov je namenjeno otroškim, mladinskim, srednješolskim in študentskim zasedbam.  
  • Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljske zasedbe. 
  • Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki. 
  • Število pevk in pevcev ne sme biti manj kot 12, zgornja meja ni omejena. 
  • Število sodelujočih zasedb je omejeno: nastopi lahko največ 8 otroških, 5 srednješolskih in 5 študentskih zborov. V kolikor v posamezni kategoriji ne bo dovolj prijav, lahko organizator v drugih kategorijah sprejme več zborov. 
  • O sprejemu zasedbe na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. 

Odločitev temelji na podlagi umetniške kakovosti zasedbe, razvidne iz poslane prijave. 

Prijavnica 

Zasedbe morajo:
a) izpolniti PRIJAVO, ki jo izpolnjeno ali skenirano pošljete na elektronski naslov choirs©aegiscarminis.si

b) po Wetransferju na elektronski naslov choirs©aegiscarminis.si oddati prijavno gradivo:

  1.  Zvočni posnetek najmanj štirih skladb, posnetih od 1. januarja 2018 do prijave (posnetki morajo vsebovati a cappella izvedbo vsaj treh karakterno raznolikih skladb. Otroški zbori vsaj dve najmanj dvoglasni a cappella skladbi, dve pa lahko s spremljavo).
  2.  Zanimivo fotografijo zasedbe, ki mora biti visoke resolucije.
  3.  En izvod dobro čitljivih partitur vsake prijavljene skladbe. 
  4. 4) Kratek opis delovanja zbora.

Sprejete zasedbe bodo morale do petka, 15. februarja 2019, poslati še 6 izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja (fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Originalne izvode, razen enega, ki ostane v arhivu tekmovanja, udeležencem vrnemo.