Razpis natečaja

Skladbe morajo biti posvetno vsebino (umetno, ne ljudsko!!!), ki naj govori o upanju, veselju, ljubezni in miruTekst je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.


KATEGORIJA A / pomutacijski zbori

Možnosti:

  • dekliški pevski zbori SSA, SAA, SSAA a cappella ali s spremljavo klavirja.
  • mešani pevski zbori SAB, S(Ms)AT(Br)B a cappella ali s spremljavo klavirja. 

KATEGORIJA B / predmutacijski zbori

 Možnosti:

  • mladinski pevski zbori SA, SAA ali SSA s spremljavo klavirja