Natis skladb

Nagrajena in priporočena dela bodo natisnjena v skupni zbirki ''Musica sacra - Aegis carminis''

Skladatelji bodo založniške pogodbe sklenili z založbo Astrum neodvisno od razpisa natečaja.