Natis skladb

Nagrajena in priporočena dela bodo natisnjena pri založbi Astrum.

Skladatelji bodo založniške pogodbe sklenili z založbo Astrum neodvisno od razpisa natečaja.