Natis skladb

Nagrajena in priporočena dela bodo natisnjena v skupni zbirki ''Potujoča muzika'' (JSKD RS/predmutacijski zbori) in ''Aegis carminis'' (Astrum/pomutacijski zbori). Skladatelji bodo založniške pogodbe sklenili z založbo neodvisno od razpisa natečaja.