Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP)

Z naročanjem in izvedbami novih skladb APZ UP nenehno spodbuja k nastajanju novih dosežkov na vokalnem področju in bogati nacionalno zakladnico vokalne glasbe. V vseh dosedanjih sezonah delovanja se je izkazal kot pomemben kulturni ambasador Univerze na Primorskem in Slovenije ter promotor nove umetnosti tako na koncertnih prizoriščih kot tudi s pomembnim arhivskim prispevkom novih del na zgoščenkah, ki pričajo o vsebinski izjemnosti projektov APZ UP.

Zbor deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) vse od ustanovitve leta 2004. V zboru poje približno 40 študentk in študentov Univerze na Primorskem (UP) ter drugih zborovskih zanesenjakov. Od ustanovitve ga vodi dirigent Ambrož Čopi, pri vodenju zbora pa mu pomaga asistentka dirigenta Andreja Tomažič Hrvatin. V enajsti in dvanajsti sezoni je zbor deloval pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana.


Zbor posega v vse glasbene zvrsti in stile, od renesanse pa vse do današnjih dni. Posebno pozornost namenja izvedbam skladb primorskih skladateljev, v repertoar pa umešča tudi redkeje izvajana dela iz svetovne zakladnice in novitete mlajše generacije. V svojih projektih združuje primorske glasbenike in sodeluje z različnimi domačimi in tujimi zbori, z neprofitno organizacijo kakovostnih koncertov mednarodnega cikla vokalne in instrumentalne glasbe Simfonic voices že več kot 10 let pomembno sooblikuje kulturno ponudbo na Slovenski obali. Z organizacijo  treh tekmovanj v okviru 1. mednarodnega mladinskega zborovskega tekmovanja Aegis carmeinis, je zbor presegel pričakovanja in pomembno prispeval k promociji sodobne slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti doma in v svetu.

APZ UP redno koncertira po Sloveniji in v tujini. S kvaliteto izvedb in programsko usmeritvijo se je z izjemnimi uspehi dokazal na domačih in tujih tekmovanjih: državno zborovsko tekmovanje Naša pesem v Mariboru, kjer je pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija prejel štiri zlate plakete v mešani zasedbi (2007, 2010, 2012, 2014) in eno zlato v ženski zasedbi (2014), v dvanajsti sezoni (2016) pa pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana srebrno plaketo v mešani zasedbi, na Regijskem tekmovanju v Postojni je prejel dve zlati priznanji z odliko (2011 pod vodstvom dirigentke Andreje Tomažič Hrvatin, 2015 pa pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana). 

Več prvih mest in zlatih plaket je dosegel tudi na mednarodnih zborovskih tekmovanjih: Krakov (2017) pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija, Paralia (2016) in Herceg Novi (2015) pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana, Derry (2014), Istanbul (2014), Prijedor (2013), Milazzo (2013), Split (2012), Vilna (2012), Ohrid (2011), Cantonigròs (2011), Varna (2008), Prèveza (2006) pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija). V vseh teh letih pa je bil povabljen tudi na mnoge zborovske festivale. Kot finalist je leta 2009 nastopil na tekmovanju za Veliko nagrado Evrope v zborovskem petju v francoskem Toursu.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je zboru za izjemne dosežke leta 2010 podelilo naziv status društva v javnem interesu. V vseh teh letih je prejel kar nekaj nagrad, priznanj in plaket: v letu 2016 Gallusovo plaketo, najvišje priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD RS) za področje glasbene dejavnosti, leta 2014 je zbor prejel priznanje z veliko plaketo Mestne občine MOK in v letu 2012 zlato plaketo ZKD MOK.

V svojem 17-letnem obdobju delovanja je Akademski pevski zbor UP izdal že sedem zgoščenk. Leta 2008 je izdal svojo prvo zgoščenko, APZ UP - v živo, s posnetki v živo. Zbral jih je na koncertih v prvih treh letih ustvajanja. Na naslednji zgoščenki, Mysterium, so izbrane skladbe četrte in pete sezone. Zgoščenka je bila izdana spomladi leta 2010. Sodelovanje z etno skupino Vruja je predstavljeno na zgoščenki Istriantico, četrta zgoščenka Mozaiki pa vsebuje izbrane skladbe koncertov in tekmovanj iz istega obdobja (2010–2012). V letu 2014 peta izdana zgoščenka Tebe pojem predstavlja inovativno vsebino skladb primorskih skladateljev s sakralno-pravoslavno vsebino, pri čemer je pomembno vedeti, da je edina zgoščenka s tovrstno glasbo v Sloveniji. Šesta zgoščenka Sonority je darilo pevcem APZ UP ob njihovi 10. obletnici delovanja in skupek posnetkov skladb zadnjih dveh, za zbor zelo uspešnih sezon. Na njej je vrsta skladb, ki jih je zbor izvedel prvič, nekatere so bile prvič izvedene tudi v Sloveniji. Program obsega skladbe, ki so zapete v osmih različnih jezikih, in skuša predstaviti mlado primorsko glasbeno tvornost. Sedma zgoščenka Fantazije, izdana ob koncu leta 2014, je prva avtorska zgoščenka enega najbolj izvajanih avtorjev najmlajše skladateljske generacije v slovenskem prostoru in APZ-jevca, Andreja Makorja. Zgoščenka ni le cvetober skladb enega trenutno najbolj iskanih zborovskih skladateljev v Sloveniji, temveč je hkrati tudi celostna predstavitev zasedb na Obali (Mladinski pevski zbor Glasbene šole Koper, Mešani pevski zbor Gimnazije Koper, Mešani pevski zbor Obala in APZ UP). Zadnja zgoščenka Lux je nastala ob 15. obletnici zbora. Na njej je zbor izdal sakralna skladbe sodobnih slovenskih skladateljev, ki so bile v večini posvečene zboru.