Finančne obveznosti

PRIJAVNINA

 

Udeleženci morajo skupaj s prijavo  plačati kotizacijo za 1. krog v višini 25 EUR

na račun: IBAN SI56 6100 0001 6550 875 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana)

s pripisom /ime in priimek/aegis carminis.


Predani vlogi priložite potrdilo o plačani prijavnini.

 

Udeleženci, ki jih bo izbrala žirija, bodo morali do 2. junija 2023 plačati kotizacijo za 2. krog - finale v višini 30 EUR.