Namen natečaja

Razveseljivo je dejstvo, da je v Sloveniji zaznati ponovno zanimanje za petje v mladinskih zborih. Razen redkih se žal v teh letih nekateri zbori težko spoprimejo s težjo literaturo.

Opažamo, da dirigente pomanjkanje tovrstne literature vodi v iskanje skladb pri tujih skladateljih. Natečaj je tokrat usmerjen v iskanje primerne literature, ki bi bila dosegljiva ne le vrhunskim zasedbam, temveč tudi tistim, ki si želijo novega, pa ne posegajo po najvišjih izvedbenih standardih. Izziv za skladatelje bo tako z enostavnejšimi sredstvi narediti svežo, prepričljivo in hkrati kvalitetno zborovsko skladbo.