Pogoji natečaja

  • Na natečaj se lahko prijavijo skladatelji, ki so državljani Slovenije, prav tako pa tudi Slovenci, ki živijo po svetu, brez starostnih omejitev.
  • Skladatelj lahko na natečaju sodeluje z eno ali več skladbami.
  • Besedilo skladb mora biti posvetno (umetno ne ljudsko!). Vsebina teksta naj izraža in se navezuje na upanje, veselje, ljubezen in mir (ni potrebno vse štiri)..
  • Prijavljena skladba ne sme biti izvedena, objavljena ali posneta pred natečajem.
  • Nagrajenih in priporočenih skladb skladatelj do 24. 3. 2024  ne sme posredovati drugim zborom v izvedbo brez soglasja organizatorja razpisa.
  • S prijavo na natečaj se skladatelj strinja s pogoji razpisa.