Umetniški vodja festivala

Ambrož Čopi je za izjemne umetniške dosežke na glasbenem področju prejel Gallusovo plaketo - najvišje priznanje JSKD RS in najprestižnejšo nacionalno priznanje - nagrado Prešernovega sklada.


Tone Stojko


Ambrož Čopi je študiral kompozicijo pri Danetu Škerlu in Urošu Rojku. Za svoje dosežke je v času študija prejel naziv Mladi glasbenik leta 1995 in Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (1997). Svoja prva znanja iz vokalne glasbe in dirigiranja je pridobil kot asistent dirigenta Stojana Kureta.

Vodil je vrsto slovenskih zborov: Komorni zbor Nova Gorica, Mešani pevski zbor Obala, APZ Univerze na Primorskem, Komorni zbor KGBL itd. Z njimi je dosegel šestnajst zlatih plaket na državnih tekmovanjih ter sedemindvajset prvih mest in več zlatih priznanj v tujini. 

Z APZ Univerze na Primorskem je nastopil kot finalist za Veliko nagrado Evrope v zborovskem petju v Toursu (Francija, 2009).

Leta 2016 je prejel Škrjančevo priznanje, ki mu ga je podelil Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana za izjemne zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole. Univerza v Ljubljani mu je podelila dve priznanji umetniških del – na področju kompozicije in zborovskega dirigiranja.

Njegove skladbe so predstavljene na štirih avtorskih zgoščenkah Lirični akvareli (APZ Tone Tomšič, dir. Stojan Kuret), So ptičice še snivale (ČarniCe, dir. Stojan Kuret), Praeparate corda vestra (Komorni zbor Ave, dir. Ambrož Čopi) in Sanjam (Slovenski komorni zbor, dir. Martina Batič). Izdane so pri založbah Astrum in Sulasol.

Ambrož Čopi poučuje na Umetniški gimnaziji v Kopru, Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter kot zunanji sodelavec na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Kot strokovni ocenjevalec in član žirij je vabljen na različne zborovske manifestacije in tekmovanja, kot predavatelj pa sodeluje na zborovskih seminarjih doma in v tujini.


Intervju na RTV Slovenija

''Ambrož Čopi je skladatelj večpomenskih humanističnih razsežnosti. Kot glasbeni umetnik - skladatelj - snuje kompozicije, se z njimi dotika posameznih duš in jim odpira nova obzorja, predvsem v zavedanju brezčasja, lepote in svetlih plati življenja. Kot zborovski dirigent združuje lastna spoznanja, širino srca in dar karizme ter tako ustvarja izjemno sinergijo z zborovskim korpusom, kar vodi v dovršenost zvoka in interpretativno odličnost. Kot pedagog se z vso svojo mehkobo in spoštovanjem približa mladim, jim odpira nove glasbene svetove in jih z neutrudno energijo vodi na pot samolastnih iskanj. Slednjič, kot organizator, vedno poln novih idej in voljan njihove izpeljave, odpira možnosti in priložnosti za muziciranje, spoznavanje, za skupna iskanja glasbenega izraza, za čutenja in osmišljanja tistih plati življenja, ki prinašajo jasne odgovore, zadovoljstvo in ozaveščanje pomena navzočnosti v brezčasju in v danem trenutku čustveno otopele atmosfere. Ambrož Čopi je na vseh teh področjih prejemnik številnih nagrad in priznanj, tako doma kot v tujini...''