Denarne nagrade

KATEGORIJA A - pomutacijski zbori

  • 1. NAGRADA 600,00 € 
  • 2. NAGRADA 450,00 €
  • 3. NAGRADA 300,00 €

KATEGORIJA B - predmutacijski zbori

  • 1. NAGRADA 400,00 €
  • 2. NAGRADA 300,00 €
  • 3. NAGRADA 200,00 €

V kolikor kvaliteta skladb ne dosega standardov prve nagrade, se lahko žirija odloči, da 1. nagrade ali ostalih dveh ne podeli. V primeru, da dve skladbi prejmeta enako število točk, se denarna nagrada in naslednja v enakih deležih razdelita.

Posebne nagrade

posebna nagrada za perspektivnega mladega skladatelja, ki je rojen po letu 1998 (do 25 let) v vrednosti 100,00 €.

Žirija lahko podeli še druga posebna priznanja.