Uradne zadeve

  1. Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.
  2. Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.
  3. Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje ureja Poslovnik 2. mednarodnega mladinskega zborovskega festivala ''Aegis carminis'', Koper 2021, ki je na voljo pri organizatorju.
  4. Razpis 2. mednarodnega mladinskega zborovskega festivala ''Aegis carminis'', Koper 2021, je bil sprejet na 3. seji organizacijskega odbora 16. novembra 2020.
  5. Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.
  6. Zasedbe s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.
  7. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da ob morebitni nepredvideni višji sili spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora pisno obvestiti sodelujoče zasedbe.