Uradne zadeve

  1. Organizator med tekmovanjem in bivanjem zasedbe v Kopru ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje in podobno.
  2. Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.
  3. Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.
  4. Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje ureja Poslovnik 1. mednarodnega mladinskega zborovskega festivala ''Aegis carminis'', Koper 2018, ki je na voljo pri organizatorju.
  5. Razpis 1. mednarodnega mladinskega zborovskega festivala ''Aegis carminis'', Koper 2019, je bil sprejet na 1. seji organizacijskega odbora 15. oktobra 2018.
  6. Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.
  7. Zasedbe s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.
  8. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da ob morebitni nepredvideni višji sili spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora pisno obvestiti sodelujoče zasedbe.