Prijava

Avtorji morajo svoje skladbe poslati pod šifro do 10. marca 2023 (poštni žig) v treh izvodih na naslov:

Akademsko društvo Univerze na Primorskem (ADUP), AEGIS CARMNIS

Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenija

V zaprti kuverti morajo biti osebni podatki avtorja:

  • ime in priimek, 
  • datum rojstva, 
  • naslov, 
  • telefonska številka, 
  • elektronski naslov.

Skladatelji naj po elektronski pošti na e-naslov composers@aegiscarminis.si pošljejo skladbo še v pdf obliki (zaželeno je dodati tudi skladbo v programu Finale ali Sibelius). 

Skladbe v naj bodo označene s ŠIFRO (ne vpisujte imena in priimka na partituro!!!).

O odločitvi žirije bodo skladatelji obveščeni po elektronski pošti 14 dni po zaključku razpisa.


Plačilo prijavnine:

Skladatelji morajo ob poslani prijavi (ne glede na oddano število skladb) poravnati prijavnino 30 € na račun: 

IBAN SI56 6100 0001 6550 875 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana) s pripisom /vpišite vašo šifro/aegis carminis. 

Potrdilo o plačani prijavnini priložite k notam, ki jih boste poslali po pošti.