Aegis Carminis

Predstavitev ideje o novem festivalu v Kopru

Čopi je na srečanju, ki so se ga udeležili predstavniki JSKD RS (samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo Mihela Jagodic, pomočnica direktorja za program Urška Bittner Pipan in strokovna sodelavka Maša Medved), predstavnika Akademije za glasbo v Ljubljani (izr. prof. Marko Vatovec, dekan AG in vodja oddelka za dirigiranje doc.Sebastjan Vrhovnik) ter doc. Stojan Kuret, profesor tržaškega konservatorija za glasbo, predstavil ideje in izhodišča novega festivala. Prisotni so z zanimanjem prisluhnili novi pobudi. 

V konstruktivni debati so se izkristalizirale smernice za nov festival. Mednarodno tekmovanje za zborovske dirigente naj bi se organiziralo v dveh kategorijah. S (posebno) kategorijo za zborovodje mladinskih zborov naj bi mlade, ki delujejo v šolah, dodatno spodbudili k nadgradnji svojih znanj, obenem pa prispevali k promociji ter pomembnosti zborovodij v osnovnih šolah za celosten razvoj zborovske piramide. Mednarodno zborovsko tekmovanje bo namenjeno mladim in bo organizirano v treh kategorijah: otroški/mladinski zbori do 15 let, srednješolski zbori do 19 let in študentski zbori do 27 let. 

Festival naj bi s svojo dejavnostjo promoviral glasbo 20. in 21. stoletja ter spodbujal k nastajanju in izvedbam novih skladb. V ta namen bo v okviru festivala razpisan tudi natečaj za nove slovenske zborovske skladbe.