Aegis Carminis

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO NOVIH SKLADB

PRIJAVA

Avtorji morajo svoje skladbe poslati pod šifro do 29. aprila 2021 (poštni žig) v treh izvodih na naslov:

Akademsko društvo Univerze na Primorskem (ADUP), AEGIS CARMNIS

Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenija

V zaprti kuverti morajo biti osebni podatki avtorja:

  • ime in priimek, 
  • datum rojstva, 
  • naslov, 
  • telefonska številka, 
  • elektronski naslov.

Skladatelji naj po elektronski pošti na e-naslov composers@aegiscarminis.si pošljejo skladbo še v pdf obliki (zaželeno je dodati tudi skladbo v programu Finale ali Sibelius). Skladbe v naj bodo označene s šifro (ne vpisujte imena in priimka na partituro!).


Kategorije: 

Skladbe morajo biti s sakralno vsebino in pisane za zbor in orgle. 

KATEGORIJA A / pomutacijski zbori

Možnosti:

  • dekliški pevski zbori SSA, SAA, SSAA s spremljavo orgel
  • mešani pevski zbori SAB, SATB s spremljavo orgel

KATEGORIJA B / predmutacijski zbori

 Možnosti:

  • mladinski pevski zbori SA, SAA ali SSA s spremljavo orgel

Razglasitev nagrajencev bo 16.maja 2021 na sklepnem koncertu finala tekmovanja zborovskih dirigentov ob 20.uri Verjamemo, da bomo s tem omogočili še kakemu ustvarjalcu, da napiše in pošlje novo skladbo.  Hkrati se zahvaljujemo vsem, ki ste nova dela že oddali in s tem obogatili zborovsko zakladnico. 


Veselimo se IZVEDB skladb na novih orglah v koprski stolnici. Skladbe nameravamo tudi POSNETI in IZDATI na novi ZGOŠČENKI. Vsekakor bo to izjemna popotnica ob postavitvi novih orgel in vreden prispevek k koncertni literaturi za zbor in orgle. 

Vabljeni k sodelovanju in izvedbi vaših cenjenih skladb na eminentnem zborovskem dogodku ob predstavitvi največjih cerkvenih orgel v Sloveniji