Aegis Carminis

Marijan Dović TA CITIRA - Slovenske ljudske pesmi s Primorske za mešani zbor in džezovska godala

Tu si lahko ogledate video predstavitev LINK.


O glasbi 

''Ljudska glasbena dediščina širše Primorske mi je pri srcu že od nekdaj. Pred leti smo marsikatero istrsko zaigrali s String.si Vlada Batiste, knjiga Julijana Strajnarja pa me je nekoč tako navdušila, da sem se odpravil na potep po Reziji, skrivnostni dolini, kjer še danes odmevajo nalezljivi zvoki citire (violine) in bunkule (basa). Zato me je Ambrož Čopi konec leta 2019 med prijetnimi kavarniškimi debatami ob Ljubljanici zlahka navdušil za album s priredbami primorskih ljudskih. Prečesal sem množico zapisanih besedil in melodij od Istre, Tržaškega, Goriškega in Benečije vse do Rezije, izbral tiste, ki so se me iz tega ali onega razloga dotaknile – včasih tudi s hudomušnostjo – in se v začetku leta 2020 lotil komponiranja albuma. V negotovih razmerah, pretresenih od epidemije, je približno v letu dni nastal album, naslovljen po zadnji pesmi – Ta citira, v kateri se moč ljubezni sreča z močjo glasbe. 

Nekatere izmed izbranih pesmi so razširjene tudi drugod po Sloveniji, nekatere so spet zelo posebne in znane le v ožjem okolju. Po vsebini prevladujejo ljubezenske – od lahkotno humornih do žalostnih, celo tragičnih. Njihove melodije v priredbah reinterpretiram na podlagi džezovske harmonije, ritmično komponento pa poudarjam z vpeljavo ritmov in razpoloženj različnih svetovnih tradicij (swing, latin, afro). Kljub izrazitim avtorskim posegom v ljudsko materijo sem se trudil ohraniti izvorno sporočilo in notranji značaj posameznih pesmi. Nekaj sem jih priredil a capella, večino pa za izvajanje ob spremljavi. Zanjo je bil izbran skrbno sestavljen džezovski godalni kvartet z dodanimi tolkali, ki v glasbo vnaša svežino improvizacije – s tem pa v klasični zvok večglasnega zbora vrača nekaj tiste izvorne energije, ki so jo od nekdaj imeli ljudski godci.''

Marijan Dović, junij 2021


Marijan Dović

Marijan Dović (roj. 1974, Zagreb) se ob znanstveni karieri na literarnem področju (višji znanstveni sodelavec in izredni profesor na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU) ukvarja tudi z jazz glasbo in komponiranjem. Kot violinist je igral in snemal z mnogimi vidnimi domačimi in tujimi glasbeniki, več let vodil mednarodno glasbeno delavnico Jazzinty ter izdal zgoščenki z avtorsko glasbo (Gorjanske bajke, 2005; Got Rhythm?, Godalni kvartet Corcoras, 2018). Njegove vokalne skladbe so izvajali APZ Univerze na Primorske, APZ Maribor, Slovenski oktet, Pomlad, Cantabile, Quatuor vocum, Novo mesto, Mezzo, Krog, Krka in drugi. Za znanstvene dosežke je leta 2008 prejel Srebrni znak ZRC SAZU, za umetniške pa Trdinovo nagrado.

Marijan Dović (born in Zagreb, 1974) is an academician of literary sciences (higher scientific consultant and professor at the Institute for Slovenian literature and literary sciences of ZRC SAZU), as well as a jazz musician and composer. As a violinist, he performed and recorded with many known Slovene and international musicians, led the musical workshop Janzzinty and released two albums featuring original compositions (Gorjanske bajke, 2005; Got Rhythm?, Corcoras string quartet, 2018). His vocal compositions have been performed by choirs and vocal ensembles such as APZ UP, APZ Maribor, Slovenski oktet, Pomlad, Cantabile, Quatuor vocum, Novo mesto, Mezzo, Krog Krka and others. He received the Silver Honorary Badge of ZRC SAZU in 2018 for his scientific achievements and the Trdin Prize for his artistic work.