Aegis Carminis

Aegis Carminis (slovenski prev. Ščit pesmi)

Želja organizatorja je mladim ponuditi možnost predstavitve svojega dela, hkrati pa v prijetnem vzdušju drugim ponuditi vpogled v bogastvo vokalne glasbe različnih narodov. V današnjem svetu je sodelovanje v pevskih sestavih še kako pomembno za razvoj posameznikove ustvarjalnosti, zmožnost prilagajanja in delovanja v skupini in mnogih drugih vrlin. Tako smo izbrali ime v smiselni povezavi z Ateninim ščitom iz mitološkega izročila v podporo zborovski glasbi in z željo po zaščiti pred negativnimi vplivi sodobnega sveta, ki mlade prevečkrat odvrača od soustvarjanja v pevskih sestavih. 

Aegida je ime, ki ga je prvotno nosilo naselje na nekdanjem otoku, na katerem leži današnji Koper. Otok naj bi po mitološkem izročilu nastal v prepiru med bogom Pozejdonom in boginjo Ateno. Atenin ščit ali egida (od tod naj bi izviralo ime Aegida) je med neizprosno bitko padel v vodo in se spremenil v otok. Tako o prvih korakih mesta, ki ga danes poznamo kot Koper, govori legenda.