Aegis Carminis

3. NATEČAJ ZA NOVA ZBOROVSKA DELA AEGIS CARMINIS 2023

veče info na spletu...


Razpis natečaja

Skladbe morajo biti posvetno vsebino (umetno, ne ljudsko!!!), ki naj govori o upanju, veselju, ljubezni in miruTekst je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.


KATEGORIJA A / pomutacijski zbori

Možnosti:

 • dekliški pevski zbori SSA, SAA, SSAA a cappella ali s spremljavo klavirja.
 • mešani pevski zbori SAB, S(Ms)AT(Br)B a cappella ali s spremljavo klavirja. 

KATEGORIJA B / predmutacijski zbori

 Možnosti:

 • mladinski pevski zbori SA, SAA ali SSA s spremljavo klavirja

Denarne nagrade

KATEGORIJA A - pomutacijski zbori

 • 1. NAGRADA 600,00 € 
 • 2. NAGRADA 450,00 €
 • 3. NAGRADA 300,00 €

KATEGORIJA B - predmutacijski zbori

 • 1. NAGRADA 400,00 €
 • 2. NAGRADA 300,00 €
 • 3. NAGRADA 200,00 €

V kolikor kvaliteta skladb ne dosega standardov prve nagrade, se lahko žirija odloči, da 1. nagrade ali ostalih dveh ne podeli. V primeru, da dve skladbi prejmeta enako število točk, se denarna nagrada in naslednja v enakih deležih razdelita.

Posebne nagrade

posebna nagrada za perspektivnega mladega skladatelja, ki je rojen po letu 1998 (do 25 let) v vrednosti 100,00 €.

Žirija lahko podeli še druga posebna priznanja.


Žirija


Člani žirije bodo ugledni slovenski skladatelji in zborovodje Tadeja Vulc, Nana Forte in Tine Bec. Za nagrade in posebna priznanja ter kasnejšo izvedbo in natis lahko priporoči žirija poljubno število skladb.

Kriteriji ocenjevanja:

 • povezanost glasbe z besedilom
 • izbira, aktualnost in primernost teksta za posamezne zasedbe
 • pevski obsegi in vodenje glasov
 • umetniški vtis